Civil and Environmental Engineering Reports
University of Zielona Góra

Reviewers

2016

 

Name Affiliation
Anetta Barska Uniwersytet Zielonogórski
Wacław Bieda Politechnika Częstochowska
Tadeusz Biliński Uniwersytet Zielonogórski
Tomasz Błaszczyński Politechnika Poznańska
Ryszard Błażejewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojciech Bonenberg Politechnika Poznańska
Gerard Bryś Uniwersytet Zielonogórski
Kazimierz Czapliński Politechnika Wrocławska
Arkadiusz Denisiewicz Uniwersytet Zielonogórski
Wojciech Eckert Uniwersytet Zielonogórski
Uğur Emek Başkent University
Wiesław Gazda Politechnika Śląska
Elżbieta Grochowska Uniwersytet Zielonogórski
Marco Gueri University of Trento, Włochy
Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska
Anita Jakubaszek Uniwersytet Zielonogórski
Monika Jakubus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jerzy Jasieńko Politechnika Wrocławska
Zdeněk Kala Brno University of Technology
Joanna Kaliszuk Uniwersytet Zielonogórski
Peter Kapalo Technical University of Kosice, Słowacja
Maria Karzyńska ZUT Szczecin
Peter Kelderman UNESCO
Andrzej Klepka Akademia Górniczo-Hutnicza
Wanda Kononowicz Uniwersytet Zielonogórski
Jakub Kostecki Uniwersytet Zielonogórski
Izabela Krupińska Uniwersytet Zielonogórski
Mieczysław Kuczma Politechnika Poznańska
Krzysztof Kula Uniwersytet Zielonogórski
Lecheng Lei Zhejiang University, Chiny
Wiesław Ligęza Politechnika Krakowska
Łukasz Mikuła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Maria Mrówczyńska Uniwersytet Zielonogórski
Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski
Ireneusz Nowogoński Uniwersytet Zielonogórski
Romuald Orłowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Bolesław Orłowski Polska Akademia Nauk
Marlena Piontek Uniwersytet Zielonogórski
Ewelina Płuciennik-Koropczuk Uniwersytet Zielonogórski
Omar Qteishat Amman, Jordania
Jan Radoń Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Mostafa Rahimnejad Babol Noshirvani University of Technology, Iran
Agata Rosińska Politechnika Częstochowska
Leonard Runkiewicz Instytut Techniki Budowlanej
Joerg Schaffner UNGER ingenieure Ingenieurgesellschaft, Niemcy
Miklas Scholz The University of Salford, UK
Aleksandra Sieciechowicz Uniwersytet Zielonogórski
Andrzej Skarżyński Politechnika Poznańska
Marta Skiba Uniwersytet Zielonogórski
Janusz Skorek Politechnika Śląska
Izabela Skrzypczak Politechnika Rzeszowska
Maciej Smętkowski Uniwersytet Warszawski
Monika Suchowska-Kisielewicz Uniwersytet Zielonogórski
Ireneusz Szczygieł Politechnika Śląska
Marcin Szega Politechnika Śląska
Marek Talaga Uniwersytet Zielonogórski
Dominik Thom University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
Krystyna Urbańska Uniwersytet Zielonogórski
Paweł Urbański Uniwersytet Zielonogórski
Tomasz Warężak Instytut Nowych Technologii Inzynierii Środowiska
Sebastian Werle Politechnika Śląska
Maria Włodarczyk-Makuła Politechnika Częstochowska
Bogusław Wojtyszyn Uniwersytet Zielonogórski
Waldemar Wołczyński Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski
Monika Załęska-Radziwiłł Politechnika Warszawska
Hanka Zaniewska Instytut Rozwoju Miasta
Piotr Ziembicki Uniwersytet Zielonogórski

 

 

2015

 

Name Affiliation
Abdrahman Alsabry Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Bać Uniwersytet Zielonogórski
Tadeusz Biliński Uniwersytet Zielonogórski
Jan Biliszczuk Politechnika Wrocławska
Tomasz Błaszczyński Politechnika Poznańska
Ryszard Błażejewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wojciech Bonenberg Politechnika Poznańska
Gerard Bryś Uniwersytet Zielonogórski
Tadeusz Chmielewski Politechnika Opolska
Kazimierz Czapliński Politechnika Wrocławska
Wojciech Eckert Uniwersytet Zielonogórski
Belen Fernandez IRTA, Hiszpania
Madeleine Goerg-Günthardt Swiss Federal Research Institute, Szwajcaria
Marian Giżejowski Politechnika Warszawska
Bartłomiej Glina UP Poznań
Bronisław Gosowski Politechnika Wrocławska
Elżbieta Grochowska Uniwersytet Zielonogórski
Marian Gwóźdź Politechnika Krakowska
Jerzy Jasieńko Politechnika Wrocławska
Joanna Kaliszuk Uniwersytet Zielonogórski
Wanda Kononowicz Uniwersytet Zielonogórski
Aleksander Kozłowski Politechnika Rzeszowska
Wojciech Lorenc Politechnika Wrocławska
Czesław Machelski Politechnika Wrocławska
Arkadiusz Madaj Politechnika Poznańska
Ryszard Malinowski ZUT Szczecin
Jakub Marcinowski Uniwersytet Zielonogórski
Mariusz Maślak Politechnika Krakowska
Piotr Nita Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski
Romuald Orłowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny
Bolesław Orłowski Polska Akademia Nauk
Szymon Pałkowski Politechnika Koszalińska
Ewelina Płuciennik-Koropczuk Uniwersytet Zielonogórski
Jolanta Podedworna Politechnika Warszawska
Adam Podhorecki UTP-Bydgoszczy
Omar Qteishat Amman, Jordania
Wojciech Radomski Politechnika Warszawska
Agata Rosińska Politechnika Częstochowska
Leonard Runkiewicz Instytut Techniki Budowlanej
Andrzej Skarżyński Politechnika Poznańska
Tomasz Socha Uniwersytet Zielonogórski
Marek Talaga Uniwersytet Zielonogórski
Krystyna Urbańska Uniwersytet Zielonogórski
Paweł Urbański Uniwersytet Zielonogórski
Jan Vymazal Praga, Czechosłowacja
Maria Włodarczyk-Makuła Politechnika Częstochowska
Bogusław Wojtyszyn Uniwersytet Zielonogórski
Małgorzata Worwąg Politechnika Częstochowska
Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski
Hanka Zaniewska Instytut Rozwoju Miasta

 

 

2014

 

Name Affiliation
prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Jan Białczyk Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk Politechnika Wrocławska
prof. dr hab.inż. Ryszard Błażejewski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, prof. AM Akademia Morska w Szczecinie
dr inż. Gerard Bryś Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Jacek Czekała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż.  Arkadiusz Denisiewicz Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Politechnika Krakowska
dr inż. Magdalena Gajewska Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz Politechnika Białostocka
dr inż. Anita Jakubaszek Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Karolina Kurtz-Orecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab.inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Urszula Kołodziejczyk , Prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Jacek Korentz Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma Politechnika Poznańska
dr inż.  Krzysztof Kula Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Izabela Krupińska Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Czesław Machelski Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
dr inż.  Sylwia Myszograj Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Wiesław Nagórko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Beata Nowogońska Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Qteishat Omar, prof. Al Balqa Applied University Jordan Balqa Applied University
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Rapp Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Agata Rosińska, prof. PCZ Politechnika Częstochowska
prof. Petros Samaras Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecja
dr inż. Aleksandra Sieciechowicz Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.  Tomasz Socha Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Anna Walicka, prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Sebastian Werle Politechnika Śląska
dr hab. inż Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Adam Wysokowski , Prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski

 

 

2013

 

Name Affiliation
dr inż. Janusz Adamczyk Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. January Bień Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Jacek Czekała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż.  Zbysław Dymaczewski Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.  Marek Gąsiorek Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Magdalena Gajewska Politechnika Gdańska
dr inż. Jarosław Gniazdowski Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.  Magda Hudak Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz Politechnika Białostocka
dr inż. Barbara Jachimko Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Anita Jakubaszek Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.  Marzena Jasiewicz Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Joanna Jeż-Walkowiak Politechnika Poznańska
dr hab. Urszula Kołodziejczyk , Prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Jakub Kostecki Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Izabela Krupińska Uniwersytet Zielonogórski
dr Marek Maciantowicz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.  Sylwia Myszograj Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż Ewa Neczaj, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr inż.  Ireneusz Nowogoński Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Qteishat Omar, prof. Al Balqa Applied University Jordan Balqa Applied University
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Agata Rosińska, prof. PCZ Politechnika Częstochowska
dr hab. inż Robert Sidełko, prof. PK Politechnika Koszalińska
dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Monika Suchowska -Kisielewicz Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Barbara Walczak Uniwersytet Zielonogórski
dr inż. Sebastian Werle Politechnika Śląska
dr hab. inż Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Adam Wysokowski , Prof.UZ Uniwersytet Zielonogórski

 

 

2012

 

Name Affiliation
dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. UWr  Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. UZ  Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder  Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin   Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak  Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Elżbieta  Kalisińska  Pomorski Uniwersytet Medyczny
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz  Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Edward Kujawski  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
dr hab. inż. Małgorzata Makowska  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz   Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
dr inż. Sławomir Milewski  Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Edward Osada Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Rapp Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy O/Warszawa
dr inż. Marta Serafin  Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Romuald Świtka  Uniwersytet Zielonogórski 
dr hab. inż Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Jerzy Wira, prof ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski  Politechnika Krakowska
 prof. dr hab. inż. Antoni W. Żuchowski Politechnika Koszalińska

 

 

2011

 

Name Affiliation
prof. dr hab. inż. January Bień Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Justyna Chudecka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Jacek Czekała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Józef Gil Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż Czesław Machelski, prof. PWr Politechnika Wrocławska
dr hab. inż Ewa Neczaj, prof. PCz Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Bolesław Orłowski Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Jolanta Podedworna, prof. PW Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż Robert Sidełko, prof. PK Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański Politechnika Koszalińska
prof. dr hab. inż. Jerzy Wira Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz Politechnika Częstochowska
dr hab. Czesław Wołoszyk, prof. nadzw. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Ewa Zielewicz Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Antoni W. Żuchowski Politechnika Koszalińska


 

 

 


ISSN 2080-5187
ISSN on-line 2450-8594

D&C by JARY .:. Copyright by CEER Redaction (C) 2011-2016 .:. Last updated: 04-19-2016